Skip to main content

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Miljøpolicy for Fargerike C. Kristoffersen

Fargerike C. Kristoffersen skal være en sunn og bærekraftig virksomhet. Vi skal preges av ansvar for miljøet, klima og arbeidsmiljøet.

Vi skal sikre et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Vi skal også ta vare på våre bygninger og materiell. Klimautslipp og annen forurensning skal holdes på et så lavt nivå som teknologi, økonomi og praktiske løsninger gjør mulig.

Vi ønsker å framstå som en virksomhet som tar klare miljøhensyn og derigjennom også påvirke leverandører og kunder til å gjøre det samme.

Vi vil være sertifisert Miljøfyrtårn for å systematisere vårt miljøarbeid, samt dokumentere vår miljøsatsing ovenfor samfunnet, leverandører og kunder.

For konkrete mål og resultater viser vi til årlige Innrapportering i Miljøfyrtårn, samt eget dokument for ledelsens vurdering av resultatene.

Fargerike C. Kristoffersen har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine produkter, valg og tjenester.

Dette gjøres gjennom:

 • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
 • å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.
 • å være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.
 • å ha som mål å minimalisere miljø og helserisikoen for ansatte på arbeidsplassen.
 • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
 • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.
 • å bidra aktivt for å redusere klimautslipp og forurensing og vil at bedriften, dens ansatte og kunder skal være miljøfokusert og bedrifter være miljøsertifisert.
 • å spare det ytre miljøet gjennom fokus på miljøeffektive løsninger, nøkternt energiforbruk, miljøeffektiv transport/reiser, miljøvennlige produkter og avfallsreduserende tiltak.
 • å være en bedrift med miljømerket Miljøfyrtårn. Både for å utvise en intern og ekstern miljøpolitikk ovenfor samfunnet og for å kunne dokumentere dette i anbudssammenhenger ovenfor bedriftskunder hvor miljømerkede bedrifter stiller sterkere.
 • For årlige mål og resultater viser vi til våre Klima- og miljørapporter i Miljøfyrtårn.

FØLG OSS

HÅNDVERK

C Kristoffersen & Sønn AS
Org.nr. 985 309 604

BUTIKK

C Kristoffersen Fargehandel AS
Org.nr. 985 309 523
Åpent: 7 - 19 (9 - 16)

KONTAKT

Trimveien 41 Horten Handelspark
Tlf: 33083100
firmapost@c-kristoffersen.no

Levert av Ascentia AS